You have 0 items in your cart
MALTA CROSS CONNECTION ONLINE SHOP ABOUT US EVENTS LINKS CONTACT US
Search
 


 
Category
   
Genre
 

Architecture (Arkittetura)
Art In Malta
Biographies and Memoires
Books About Malta (Kotba Dwar Malta)
Calendars
Children
Children's Books (Kotba Ghat-Tfal)
Cooking (Ricetti U Tisjir)
Crime (Kotba Dwar il-Kriminalita)
Dictionaries (Dizzjunarji)
Drama (Drammi)
Educational (Kotba Edukattivi)
Entertainment & Humour
Guide Books
Hobbies and Crafts (Delizzji)
Law / Politics
Magazines / Periodicals
Malta Calendars
Maltese Archaeology
Maltese Fables (Sensiela Leggendi Maltin)
Maltese Fiction Books (Sensiela Misteri)
Maltese Folklore (Il-Kultura Maltija)
Maltese Heritage
Maltese History (Storja ta' Malta)
Maltese Literature (Letteratura Maltija )
Maltese Novels (Rumanzi / Novelli)
Maltese Social Studies Series
Maltese Traditions
Melitensia Book Club - Facsimile Editions
Miscellaneous Books (Kotba Ohra)
Photographic Essays
Poetry (Poezija u Proza)
Religion (Kotba Religjuzi)
Souvenir
War & Military

 

Il-Kultura Maltija No Image available at this time
$25.30
AuthorFiona Mallia
PublisherKlabb Kotba Maltin
CategoryMaltese Folklore (Il-Kultura Maltija) (BKS-1799)
Code978-99932-741-3-1
Weight345 grams
Dimensions210 x 145 mm
No. Pages247
Year of Publish2012
Quantity
L-apprezzament hu mibni fuq l-gharfien. Il-Kultura Maltija huwa xoghol li jixraqlu li jkun irrakkomandat liz-zghazagh; lill-studenti ta etajiet varji li qabel ma jhallu l-gheluq tal-iskola ghandhom il-jedd u l-htiega li jkunu jafu ahjar lil pajjizhom btaghrif li mhux biss hu preciz imma hu wkoll utli.

Back

Print